KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2021-12-16 15:06

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 18/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati lakás bérleti jogának szociális alapon történő elnyerése céljából a következő feltételekkel:
 
Bérbeadó: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
 
A lakás adatai:
Címe:                            4100 Berettyóújfalu, Péterszegi utca 3. 2/10.  ajtószám
Alapterülete:                 51 m2
Szobaszáma:                 2
Komfortfokozata:         komfortos
A lakbér mértéke:         26.835.-Ft/hó.
 
A lakás bérleti jogviszony határozott időre, 1 év időtartamra szól.
 
A bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni, amely magában foglalja a belső falburkolatok vakolását, festését, esetleges burkolási munkák elvégzését, melyek határideje a bérleti szerződés megkötésétől számított 2 hónap. A munkálatok költségét a bérlő köteles megelőlegezni, azonban jogosult számla ellenében azok megtérítésére vagy lakbérben történő elszámolására.
A bérlő a felújítási munkák befejezését megelőzően nem költözhet be az ingatlanba. A felújítás megtörténtét bérlő köteles bejelenteni, bérbeadó azonban ezt megelőzően is jogosult ellenőrizni az ingatlan állapotát.
A lakbérfizetési kötelezettség a tényleges beköltözés napjától áll be, amelyről birtokbaadási jegyzőkönyv készül.
Amennyiben bérlő a felújítás előtti beköltözési tilalmat megszegi, vagy a vállalt felújítást a bérleti szerződés aláírásától számított 2 hónap alatt nem teljesíti és annak akadályát sem közli, bérbeadó a bérleti szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, mely esetben bérlő köteles a jogosulatlan beköltözés idejére eső lakbért megtéríteni.
 
A lakásrendelet 8.§-a rendelkezik arról, hogy szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén ki jogosul bérlakásra. A rendelet 8.§ (1)-(4) bekezdése:
 • Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult,
 • akinek – a vele együtt költöző személyeket is beleértve – családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, valamint egyedülálló esetében a 250 %-át, és
 • akinek - a vele együtt költöző személyeket is beleértve – nincs a tulajdonában rendeltetésszerű használatra alkalmas lakás, vagy nem rendelkezik lakás holtig tartó haszonélvezeti jogával.
 
 • E rendelet alkalmazásában jövedelem a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.
 
 • Nem jogosult szociális helyzet alapján bérlakásra,
 • akinek a tulajdonában, illetve a vele együtt költözők tulajdonában lévő vagyon meghaladja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket, vagy
 • aki a pályázat során szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára az elbírálásnál jogtalan előnyt jelentenek, valamint aki a pályázat elbírálása szempontjából jelentős tényt, adatot elhallgat.
 
 • Az (1) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően jogosult szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy, akinek, vagy a vele együtt költözőnek haszonélvezeti joggal terhelten került lakás a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.
 
A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2022. január 6. 1600 óráig lehet benyújtani az alábbi módok egyikén:
 
 • Személyesen a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (II. em. 212.)
 • a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál elhelyezett postaládába helyezéssel vagy
 • postai küldeményként történő megküldéssel kell benyújtani oly módon, hogy a pályázat 2022. január 6. 16.00 óráig megérkezzen.
 • a penzugy@berettyoujfalu.hu e-mail címre történő megküldéssel (kérelem és melléklete szkennelt változata küldendő meg)
 
A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodán (II. em. 212 és a Polgármesteri Hivatal portáján), illetve Ide kattintva letölthető.
 
A lakás megtekinthető: a Herpály-Team Kft. ügyintézőjével, Gulyás Margittal a 06 (54) 402-436 telefonszámon előre egyeztetett időpontban hivatali munkaidőben.
 
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága megvizsgálja és rangsorolja, mely alapján a Képviselő-testület jelöli ki a bérlő személyét.
 
 
 
További hírek

Hirdetmény igazgatási szünetről

Hirdetmény igazgatási szünetről

Megtekintés
Lakossági tájékoztatás

Lakossági tájékoztatás

Megtekintés
Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem

Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem

Megtekintés
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat