Interreg Románia-Magyarország Partnerség egy jobb jövőért MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2021-12-16 15:06

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 18/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati lakás bérleti jogának szociális alapon történő elnyerése céljából a következő feltételekkel:
 
Bérbeadó: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
 
A lakás adatai:
Címe:                            4100 Berettyóújfalu, Péterszegi utca 3. 2/10.  ajtószám
Alapterülete:                 51 m2
Szobaszáma:                 2
Komfortfokozata:         komfortos
A lakbér mértéke:         26.835.-Ft/hó.
 
A lakás bérleti jogviszony határozott időre, 1 év időtartamra szól.
 
A bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni, amely magában foglalja a belső falburkolatok vakolását, festését, esetleges burkolási munkák elvégzését, melyek határideje a bérleti szerződés megkötésétől számított 2 hónap. A munkálatok költségét a bérlő köteles megelőlegezni, azonban jogosult számla ellenében azok megtérítésére vagy lakbérben történő elszámolására.
A bérlő a felújítási munkák befejezését megelőzően nem költözhet be az ingatlanba. A felújítás megtörténtét bérlő köteles bejelenteni, bérbeadó azonban ezt megelőzően is jogosult ellenőrizni az ingatlan állapotát.
A lakbérfizetési kötelezettség a tényleges beköltözés napjától áll be, amelyről birtokbaadási jegyzőkönyv készül.
Amennyiben bérlő a felújítás előtti beköltözési tilalmat megszegi, vagy a vállalt felújítást a bérleti szerződés aláírásától számított 2 hónap alatt nem teljesíti és annak akadályát sem közli, bérbeadó a bérleti szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, mely esetben bérlő köteles a jogosulatlan beköltözés idejére eső lakbért megtéríteni.
 
A lakásrendelet 8.§-a rendelkezik arról, hogy szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén ki jogosul bérlakásra. A rendelet 8.§ (1)-(4) bekezdése:
 • Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult,
 • akinek – a vele együtt költöző személyeket is beleértve – családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, valamint egyedülálló esetében a 250 %-át, és
 • akinek - a vele együtt költöző személyeket is beleértve – nincs a tulajdonában rendeltetésszerű használatra alkalmas lakás, vagy nem rendelkezik lakás holtig tartó haszonélvezeti jogával.
 
 • E rendelet alkalmazásában jövedelem a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.
 
 • Nem jogosult szociális helyzet alapján bérlakásra,
 • akinek a tulajdonában, illetve a vele együtt költözők tulajdonában lévő vagyon meghaladja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket, vagy
 • aki a pályázat során szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára az elbírálásnál jogtalan előnyt jelentenek, valamint aki a pályázat elbírálása szempontjából jelentős tényt, adatot elhallgat.
 
 • Az (1) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően jogosult szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy, akinek, vagy a vele együtt költözőnek haszonélvezeti joggal terhelten került lakás a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.
 
A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2022. január 6. 1600 óráig lehet benyújtani az alábbi módok egyikén:
 
 • Személyesen a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (II. em. 212.)
 • a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál elhelyezett postaládába helyezéssel vagy
 • postai küldeményként történő megküldéssel kell benyújtani oly módon, hogy a pályázat 2022. január 6. 16.00 óráig megérkezzen.
 • a penzugy@berettyoujfalu.hu e-mail címre történő megküldéssel (kérelem és melléklete szkennelt változata küldendő meg)
 
A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodán (II. em. 212 és a Polgármesteri Hivatal portáján), illetve Ide kattintva letölthető.
 
A lakás megtekinthető: a Herpály-Team Kft. ügyintézőjével, Gulyás Margittal a 06 (54) 402-436 telefonszámon előre egyeztetett időpontban hivatali munkaidőben.
 
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága megvizsgálja és rangsorolja, mely alapján a Képviselő-testület jelöli ki a bérlő személyét.
 
 
 
További hírek

Az Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje

Az Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje

Megtekintés
Helyi tehetségek első önálló koncertje

Helyi tehetségek első önálló koncertje

Megtekintés
Az év utolsó képviselő-testületi ülése

Az év utolsó képviselő-testületi ülése

Megtekintés
Táncoló kalendárium – évet zártak a Bajnócások

Táncoló kalendárium – évet zártak a Bajnócások

Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat