KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

Pályázat házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Pályázat házi gyermekorvosi praxis betöltésére

2019-11-26 09:01

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
házi gyermekorvosi praxis betöltésére
 
A praxis ellátásának módja:
A berettyóújfalui 090095005. számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel. A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Berettyóújfalu Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.
 
Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a berettyóújfalui II. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátásra vonatkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 622 fő. Az iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok vonatkozásában – külön megállapodás alapján – 674 fő (óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása.
 
A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A 090095005. számú házi gyermekorvosi praxis praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra feladat-ellátási szerződés megkötése esetén.
 
A nyertes pályázó részére Berettyóújfalu Város Önkormányzata ingyenes bérleti jogviszony létesítésével összkomfortos szolgálati lakást ajánl fel (Berettyóújfalu, Bessenyei lakótelep 1. IV/13.).
 
A feladat ellátásának helye:
Gyermekorvosi Rendelő
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
 
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
 
 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 
A praxis finanszírozása:
A praxist betöltő és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között közvetlenül megkötendő finanszírozási szerződés alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiutalt finanszírozási összeg.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december. 5.
 
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton kell benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzatához (cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
 
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő soros képviselő-testületi ülés.
 
A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól, azzal, hogy a felek a szerződést legalább öt évig nem mondják fel.
 
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja, de legkésőbb 2020. január 1.
További hírek

Eladó ingatlan
Eladó ingatlan
Megtekintés
Adjunk közösen nevet a berettyóújfalui zsinagógának!
Adjunk közösen nevet a berettyóújfalui zsinagógának!
Megtekintés
Klasszikusok a NyírBrass térzene koncertjén
Klasszikusok a NyírBrass térzene koncertjén
Megtekintés
Központi Statisztikai Hivatal mezőgazdasági összeírása - Agrárcenzus 2020
Központi Statisztikai Hivatal mezőgazdasági összeírása - Agrárcenzus 2020
Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Bihari Hírlap
Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat