Interreg Románia-Magyarország Partnerség egy jobb jövőért MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
KORONAVÍRUS

EFOP-1.2.11-16-2017-00039 - Esély Otthon című pályázat

Tájékoztató
 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata az Esély Otthon című felhívásra pályázatot nyújtott be EFOP-1.2.11-16-2017-00039 azonosítószámmal, amelyet 200.000.000 Ft összegű támogatásra ítélt az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású. A projekt időtartama: 2018.04.01-2021.04.01. (36 hónap)
 
A projekt címe: Fiatalok helyben maradásának ösztönzése Berettyóújfaluban
 
A projekt fő célja a helyi fiatalok képessé tétele arra, hogy a településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, valamint helyben egzisztenciát, családot alapítani- hozzájárulva ezzel az elköltözések számának mérsékléséhez, és a vándorlási különbözet optimalizálásához. A pályázat célcsoportja a 18-35 év közötti fiatalok.
A pályázat során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
 
  • ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából. Összesen 11 felszerelt lakás kerül kialakításra. A lakások elhelyezkedése: Orbán Balázs téren 6 lakás, Kossuth utca 35. szám alatt 1 lakás és a Honvéd utcán 4 lakás. A lakások a projekt keretében felújítottak és teljesen berendezettek (bútorzat és műszaki eszközök) lesznek. A lakókat pályáztatás útján választja ki az Önkormányzat. Lakhatási támogatásra pályázhat helyi vagy Berettyóújfaluba költöző, hiányszakmában dolgozó 18-35 év közötti fiatal, legfeljebb 2 évre. Pályázhat egyedülálló fiatal, párban élő fiatal, illetve család is egyaránt. A lakásokért bérleti díjat nem kell fizetni, azonban a havi rezsi költség a beköltözőt terheli. A pályázati felhívás várható megjelenése 2019. március 01. Beköltözés előrelátható időpontja: 2019.július 01.
 
  • Helyi ösztönző (pénzbeli juttatás) támogatási rendszer: Támogatás munkaerőpiaci hátrány kompenzálása céljából, a település közössége számára fontos hiányzó tevékenységnek, foglalkoztatásnak számító szakember hiánypótlását szolgáló Berettyóújfaluban elhelyezkedő olyan fiatalnak adható, aki a településen életvitelszerűen tartózkodik, valamint állandó lakcímmel rendelkezik.
Két típusú ösztönzési támogatásforma előreláthatólag 2019. március 01-től kerül kiírásra.
 
  1. Oktatási, képzési támogatás hiányszakmában tanuló fiatalok részére: A pályázónak 6 hónapon át havi 30.000 Ft támogatást lehet igényelni.
     
  2. Ösztönző támogatás hiányszakmában dolgozónak: A támogatás olyan fiatalnak (18-35 év) adható, aki a településen hiányszakmának minősülő tevékenységet lát el. A cél a helyi hiányszakmák betöltése, hiányszakmában tevékenykedők támogatása, ezáltal a helyi gazdasági élet és társadalmi élet megerősítése. Továbbá támogatásra kerülhet olyan személy, aki a településen hiányszakmának minősülő tevékenységet kíván a közeljövőben ellátni. Az ösztönző támogatásra 12 hónapon át havi 45.000 Ft adható.
 
  • Az alábbi képzések és szakmai programok valósulnak meg a projekt folyamán: fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek, alapkompetencia- fejlesztés, álláskeresési ismeretek és technikák, pénzügyi és gazdasági kultúra fejlesztése a mindennapok segítésére, stressz-és kiégési tréning. Helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. Együttműködési hálózat kialakítása, workshopok szervezése, nyitott egyetem előadás-sorozat, partnerség építés.
 
 
 

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat