Interreg Románia-Magyarország Partnerség egy jobb jövőért MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
KORONAVÍRUS

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00034 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berettyóújfalu településen című pályázat

 TÁJÉKOZTATÁS

A Kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
 
A Projekt címe: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berettyóújfalu
településen”
A szerződött támogatás összege: 131.213.025 Ft
 
A támogatás mértéke %-ban: 100 %
 
A Projekt tartalmának bemutatása:
 
A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretén belül TOP-3.2.1-15 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közé, melyre a Kedvezményezett (Berettyóújfalu Város Önkormányzata) TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00034 azonosító számon regisztrált, 2016. 07. 27. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. 06. 13. napon kelt támogatási döntés szerint vissza nem térítendő támogatásban részesített. A Projekt összköltsége 132.622.049 Ft, azaz egyszázharminckettőmillió-hatszázhuszonkettőezer-negyvenkilenc forint, megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 15. nap, fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 09. hó 30. nap. A szerződés tárgya az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berettyóújfalu településen”. A projekt megvalósítása, az önkormányzati tulajdonban lévő polgármesteri hivatal épületének korszerűsítése azt a célt szolgálja, hogy az 1980-as években épült ingatlan energetikailag korszerűvé váljon, ezáltal pedig a működési, működtetési költségei csökkenjenek. Az épület fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, ennek oka főleg az épület rossz energetikai adottságaiból adódik. Ezen tényező indokolttá teszi a Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítését. Önállóan támogatható tevékenységeket tartalmaz, mint pl.: önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezetek korszerűsítése által. Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül megvalósul az akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyagok kidolgozása, képzés tartása.
 
A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések:
 
Épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteség csökkentése. Projektarányos akadálymentesítés (az épület főbejáratához új rámpa készül, akadálymentes parkoló kialakítása, belső közlekedők vezetősávval történő ellátása, akadálymentes vizesblokk a földszinten).
 
A fejlesztés a 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19. sz. helyszínen valósul meg.
 
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 09. hó 30. nap
 
A Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00034
 
 

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat