Interreg Románia-Magyarország Partnerség egy jobb jövőért MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

Tizenhét napirend a szeptember végi testületi ülésen

Tizenhét napirend a szeptember végi testületi ülésen

2021-10-12 09:46

Önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések, a város első félévi gazdálkodása, közbeszerzési eljárás megindítása villamos energia beszerzésre. Többek között ezekről tárgyaltak a szeptember 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen. Az ülés elején a napirendek tárgyalása előtt a polgármesteri jelentéshez kapcsolódóan szó volt a házi gyermekorvosi praxisok túlterheltségéről, amely az elmúlt hónapokban fokozottan tapasztalható. Muraközi István elmondta, Dr. Kin Ágnes a következő hónapokban heti négy órában vállalt helyettesítést.   A „Leromlott városrész rehabilitációja Berettyóújfaluban” elnevezésű pályázat keretében jelenleg is zajlik a Csalogány utcán található hat lakásos sorház felújítása, korszerűsítése. A kivitelezést végző vállalkozás olyan műszakilag indokolt komoly szerkezeti problémákat is feltárt, melyek előre nem voltak láthatóak. Ennek a pótmunkának a többlettköltségéről szóló előterjesztés volt a képviselők előtt. E szerint a fafödémek, válaszfalak és az aljzatbeton bontására majd gipszkarton takarására volt szükség, melyet a műszaki ellenőr véleménye is megerősített.   Az elfogadott határozat szerint a pótmunkák többletköltségét – 12 millió forintot – az önkormányzat a jövő évi költségvetéséből biztosít. Hozzájárultak a képviselők, hogy a Szivárvány Református Óvoda használatába kerüljön egy ingatlan rész, melyet jelenleg a zeneiskolával közösen használnak, de mivel utóbbi hamarosan új helyre költözik megüresedik a helyiség. Berettyóújfalu víziközmű rendszereinek 15 éves időtartamra vonatkozó gördülő fejlesztési terveit is jóváhagyták az ülésen. Az ivóvíz-, és a szennyvíz hálózat felújítási és beruházási terveivel kapcsolatos napirend tárgyalásakor szó volt a jelenleg zajló ivóvíz minőség javító pályázati projektről is. Mint elhangzott, 2022-re jelentősen javulni fog az ivóvíz minősége a városban.     A bölcsőde épülete két új csoportszobával és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel bővült, a kivitelezés határidő előtt befejeződött, így már jövő év januárjától lehetőség van két új csoport indítására. A képviselő-testület döntött a pályázat keretében vállalt két új bölcsődei csoport indításáról. Így 28 fős gyermeklétszámmal és hét dolgozóval bővül az intézmény.   Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 481 millió Ft-tal növekedett. Ez a pályázati támogatások beépítését jelenti, ennek okán volt szükség a költségvetési rendelet módosítására.   Elfogadta és jóváhagyta a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának féléves alakulásáról szóló tájékoztatót. A bevételek és kiadások alakulását részletező előterjesztés alapján a teljesítések időarányosak, de a felhalmozási jellegű tevékenységnél ez nem elvárható, hiszen a pályázati projektek megvalósulása folyamatos.    Az elmúlt időszakban törvényi és a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendeleti változások okán az önkormányzatnak az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló rendeletével kapcsolatban több döntés is született. A mostani ülésen elfogadott napirend alapján – összhangban a környezetvédelmi törvény ide vonatkozó passzusával  – továbbra is önkormányzati hatáskörben marad a szabályozás. Közbeszerzési eljárást ír ki az önkormányzat a közvilágítás éves villamos energia beszerzésére. A jóváhagyott javaslat szerint kb. évi 500 ezer kWh mennyiséggel számolnak, ennek értéke pedig várhatóan meg fogja haladni a 15 millió forintos közbeszerzési értékhatárt.     Két bérlakást hirdet meg az önkormányzat, a Péterszegi és az Akácos utcán egy-egy ingatlan megüresedett. Az elfogadott pályázati kiírás szerint a lakásokat szociális alapon adja bérbe a város, és a bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni.   A felnőtt háziorvosok kérésére módosul a heti rendelési idejük. Az elfogadott előterjesztés szerint hetente, a délutánra eső rendelésen három óráról négy órára fog emelkedni a rendelési időt.   A jövő évben is csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  Az idei évhez hasonlóan hét millió forintot biztosít a város erre a célra. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. november 5-e.  
További hírek

December 1-jétől indul a népkonyha szolgáltatás

December 1-jétől indul a népkonyha szolgáltatás

Megtekintés
Sikeres szereplés a bábfórumokon

Sikeres szereplés a bábfórumokon

Megtekintés
ELADÓ INGATLANOK

ELADÓ INGATLANOK

Megtekintés
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat