KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY

2021-04-08 10:54

ÓVODAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN
 
Tisztelt Szülők!
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendje a koronavírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiak szerint került meghatározásra:
 
A 2021/2022. nevelési évben az óvodai felvétel NEM JELENTKEZÉS ALAPJÁN történik, teendője a Szülőnek csak abban az esetben van, ha nem a körzetes óvodába kívánja gyermekét beíratni.
 
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
Három éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
 
A szülő kérelmére a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban azt bejelenteni az Oktatási Hivatal és a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője számára.
A bejelentéseket az Oktatási Hivatal felé egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követően – postai beküldéssel lehet teljesíteni. Az Oktatási Hivatal oldalán érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese
 
Az óvodai beiratkozás módja:
elektronikus úton: beiratkozasvassovoda@gmail.com
telefonon: 54/402-194 vagy a +36-30-580-3138 (munkanapokon 8-16 óra között)
 
  • A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde az óvodaköteles gyermekekre vonatkozó nyilvántartása alapján a 2021. május 14-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.
Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
  • Ha a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, az erre irányuló szándékának bejelentését Tóth Klára intézményvezető az általa választott óvoda megjelölésével elektronikus úton vagy telefonon 2021. május 3-ig fogadja.
A bejelentésben meg kell jelölni a kötelező felvételt biztosító óvoda nevét és címét is.
 
  • Az óvoda köteles az óvodaköteles gyermeket fogadni a lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti körzet tagóvodájában, körzeten kívül a szabad férőhelyek esetében van lehetőség a kért tagóvodába való felvételre.
Szabad kapacitás esetén az Óvoda a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2021. május 20-ig döntést hoz.
 
  • Az Óvoda a gyermek felvételét követően a felvételről minden esetben írásban értesíti az érintett szülőt.
  • Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja, valamint magyar nyelvű nemzetiségi nevelést is biztosít.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja, valamint magyar nyelvű nemzetiségi nevelést is biztosít.
 
A szülő az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés kézhezvételét követő 15 napon belül Berettyóújfalu Város Jegyzőjének címzett, de a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez, érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.
 
Óvodai felvételi körzetek:
 
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde (4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.)
Babits Mihály utca, Bajcsy-Zs. utca, Bajcsy-Zs. ltp., Balassi B. utca, Bánk bán utca, Bartók Béla utca, Benczúr utca, Bethlen utca, Bihari utca, Diófa utca, Egressy B. utca, Erkel Ferenc utca, Esze Tamás utca,
Fazekas utca, Földvár utca, Füzes utca, Gacsakert utca, Hajdú utca, Hársfa utca, Hérnekkert utca, Herpály utca, Huszár Mátyás utca, Illyés Gyula utca, Jegyzőkert utca, Katona József utca, Kerekes Gy. u., Kinizsi utca, Kisfaludy utca, Kiss J. utca, Kodály Zoltán utca, Körtvélyes utca, Köztársaság utca, Krúdy Gy. utca, Lenkei utca, Lőtér utca, Margitta utca, Maros utca, M.H.SZ. Lakóház, Mikes Kelemen utca, Monostor utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Nádasdy utca, Nádor utca, Nyárfa utca, Orbán B. tér, Radnóti utca, Salamon B. utca, Semmelweis utca, Szemere utca, Szinyei utca, Szökő utca, Tardy út, Tárogató utca, Tavasz krt., Thököly utca, Török Bálint utca, Vajda János utca, Vécsey utca
 
Eszterlánc Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Vass Jenő u. 8.)
Akácos utca, Andaháza puszta, Arany János utca, Árpád utca, Balogh tanya, Barcsay utca, Báthori utca, Batsányi utca, Béke utca, Bem apó tér, Bem utca a Bem apó térig, Bessenyei ltp., Csalogány utca, Csillag utca, Deák utca, Dobó utca, Érmellék utca, Földesi utca, Hadik utca, Hargita utca, Hegedűs dűlő, Hold utca, Honvéd utca, Jókai utca, Keleti Főcsatorna Őrház, Keresztesi út, Keskeny utca, Király-hágó út, Kiss tanya, Korhány-ér utca, Kossuth utca, Körtvélyes tanya, Lehel utca, Nap utca, Nefelejcs utca, Néződomb tanya, Péterszegi utca, Rózsa utca, Sinka István utca, Somota tanya, Szabadság utca, Szentdemeter utca, Tikász Major, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád utca, Váci Mihály utca, Vásártér, Vass Jenő utca, Zöldfa utca
 
Rákóczi Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25.)
Agancs utca, Bajza utca, Batthyány utca, Bem utca a Bem apó tértől, Bercsényi utca, Bessenyei utca, Bocskai utca, Budai Nagy Antal utca, Csokonai utca, Damjanich utca, Dózsa György utca a Kádár Vitéz utcáig, Dózsa Tsz. Tanya, Eötvös utca, Gazdasági iskola, Gábor Áron utca, Gyulai Pál utca, Hétvezér utca, Hunyadi utca, József Attila ltp., József Attila utca, Kálvin tér, Kereszt utca, Klapka utca, Kovácsi dűlő, Madách utca, Mártírok utca, Mikszáth utca, Nagy Sándor utca, Oláh Zsigmond utca, Piac tér, Petőfi utca, Rákóczi utca, Röptér tanya, Szent István tér, Szentkozma tanya, Szillér kert, Szillér utca, Szondy utca, Temető utca, Vágókert dűlő, Wesselényi utca, Zrínyi utca
 
Gyermekkert Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 106.)
Alkotmány utca, Aradi utca, Arasz utca, Blaha Lujza utca, Bócs tanya, Bócsi utca, Csikász utca, Cseresznyés dűlő, Csónak utca, Déryné utca, Hajnal utca, Halász utca, Határ utca, Hidköz tanya, Hullám utca, Irinyi utca, Kodormány utca, Kodormány tanya, Kosztolányi utca, Ladik utca, Lele tanya, Liszt Ferenc utca, Madarász utca, Magyar dűlő, Makó István utca, Morotva utca, Nadányi Zoltán utca, Nyártó dűlő, Nyártó tanya, Osváth Pál utca, Ölyvös utca, Pákász utca, Peterdi dűlő, Puskin utca, Reviczky tanya, Révész utca, Rozgonyi utca, Sport utca, Szegfű utca, Szentmárton tér, Szomolyom tanya, Temesvári utca, Tinódi utca, Tóhát utca, Vadász utca
 
Széchenyi Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 4.)
Ady Endre utca, Attila utca, Belső major, Berettyólapos gátsor, Berzsenyi D. utca, Botond utca, Csonkatorony utca, Dózsa György utca a Kádár Vitéz utcától, Gátőrház, Ipari út, Jászai Mari utca, Juhász Gyula utca, Kazinczy utca, Kádár vitéz utca, Kendereskert dűlő, Kert utca, Kölcsey utca, Kőrös utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Kréta köz, Külső major, Lipótkert utca, Magyar utca, Malom utca, Matolcsi tanya, Mátyás utca, Mérlegház utca, Millennium út, Móra Ferenc utca, Nagyváradi utca, Népliget utca, Nyáras utca, Sárostókert dűlő, Szabó Pál utca, Szabolcska utca, Szalárdi János utca, Széchényi utca, Szigligeti utca, Táncsics tér, Táncsics utca, Tarcsai utca, Téglaparti út, Tomori Pál utca, Toldi Miklós utca, Vadaskert utca, Vágóhid utca, Vállalkozó út, Vasút utca, Vasúti Őrház, Vörösmarty tér
 
 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
További hírek

Lakhatási támogatás pályázatok
Lakhatási támogatás pályázatok
Megtekintés
Díjmentes látogatási lehetőség az Agóra Tudományos Élményközpontban
Díjmentes látogatási lehetőség az Agóra Tudományos Élményközpontban
Megtekintés
Megkezdődtek az érettségik
Megkezdődtek az érettségik
Megtekintés
Baktériumoknak ellenálló réteget kapnak a műtők falai
Baktériumoknak ellenálló réteget kapnak a műtők falai
Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Bihari Hírlap
Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat