KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

Kezdődhet az Északi Ipari Park építése – üléseztek a képviselők

Kezdődhet az Északi Ipari Park építése – üléseztek a képviselők

2020-02-06 14:35

Eredményes az ipari park építésére kiírt közbeszerzés, rendeletmódosítások, beszámolók elfogadása, támogatás nyújtása. Többek között ezekről született döntés a január 30-i képviselő-testületi ülésen. Csendes főhajtással emlékeztek az ülés elején Kapornai Juditra, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatójára, az önkormányzat korábbi intézményi irodavezetőjére, aki méltósággal és türelemmel viselt betegsége következtében 2019. december 29-én hunyt el.    Egy EFOP rendszerben nyertes pályázatról számolt be a napirendi pontok tárgyalása előtt a polgármester.   Rendeletmódosítás tervezete volt a képviselők előtt. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló. Az egyik módosítás szerint az összkomfortos mellett a komfortos bérlakás is kijelölhető lenne eladásra, ilyen szándék több bérlőtől is érkezett. A bérlakásokat kezelő Herpály-Team Kft. javaslatot készített a lakbérek emelésére vonatkozóan. A dokumentum szerint 2009 óta érdemben nem került sor az összegek emelésére, mely komfortfokozattól függően 35 és 350 forint között mozog négyzetméterenként. Példaként említve egy Béke utcai, félkomfortos lakás havi bérleti díja jelenleg 1575-Ft. Az előterjesztés szerint az évek óta szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzéséhez elengedhetetlen a lakbérek nagyobb mértékű emelése. A 136 lakás esetében a jelenlegi irreálisan alacsony bérleti díjakkal számolva a Herpály-Team Kft. az épületek állagmegóvási feladatainak sem tud eleget tenni. A tervezettből kiderül, a havi lakbér bevételek megduplázódnának, éves szinten pedig közel 17 millió forinttal nőne az ezekből származó bevétel a 136 lakás esetében.   A rendelt módosítását végül két tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.   A városgazda elmúlt évben végzett munkájáról tíz oldalas dokumentumban számolt be. A napirend kapcsán szó volt a városgazdálkodási csoport munkájáról is, illetve az őket leterhelő nem megfelelő lakossági hulladék elhelyezésből adódó többletfeladatokról is. A képviselők tájékoztatást kaptak munkájáról, az elvégzett feladatokról, tapasztalatokról, a problémás területekről és a jövőbeli célkitűzésekről.   A Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló 40 oldalas előterjesztést is olvashattak a képviselők, melyet ugyancsak elfogadtak. A napirendek között tárgyaltak a városi nevelési, oktatási és szociális intézményeiben alkalmazandó térítési díjakról is.  A Közintézmények Szolgáltató Irodájának intézményvezetője elmondta, a nyersanyagok áremelkedése indokolja, hogy kis mértékben emeljék a térítési díjakat.   A Bihari Szociális Szolgáltató Központ Berettyóújfaluban nyújtott szolgáltatásai vonatkozásában alkalmazandó térítési díjai ebben az évben sem emelkednek.   Elfogadták és támogatták a képviselők azt a rendeletmódosítást, mely lehetővé teszi, hogy a településen élő 70. életévüket betöltött személyek jövedelemvizsgálat nélkül jogosultak lesznek a hulladékszállítási díjkedvezményre.   Elfogadták azt az előterjesztést a jelenlévők, mely alapján az M4-es autópálya és a 47-es főút csomópontja mellett lévő négy hektáros területen  lehetővé  válik  az érintett ingatlanok tulajdonosa számára  igényesen  kialakított  – idegenforgalmi funkciójú fejlesztési – elképzeléseinek megvalósítása.  Ez – mint elhangzott – étterem, fogadó, benzinkút, konferenciaközpont és más turisztikai attrakciókat jelent. Törvényi szabályozás alapján 2020. március 1-től valamennyi építésügyi hatáskör a megyei, fővárosi kormányhivatalokhoz kerül át. Ennek megfelelően határozati javaslatban fogadták el a képviselők, hogy az elsőfokú építésügyi igazgatási feladatok ellátásához szükséges vagyon használatáról és a humánerőforrás biztosításáról szóló megállapodást Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kösse meg.  Nyílt eljárás keretében még az elmúlt évben az „Ipari park fejlesztése Berettyóújfaluban” című pályázat kivitelezési munkálataira írt ki közbeszerzési eljárást az önkormányzat. Ennek egyik része az új Északi Ipari Park (TESCO mögötti terület) infrastruktúra kiépítése, mely esetében megismételt kiírásra volt szükség. Erre január 10-ig adhattak ajánlatot a jelentkezők.   A képviselők névszerinti szavazással egybehangzó igennel támogatták a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását. Az ülésen 500 ezer forint támogatásról is döntöttek a képviselők, melyet a Berettyóújfalui Római Katolikus Egyházközség részére nyújt, a jelenleg is zajló templomfelújításhoz. Két kis értékű ingatlan értékesítésének eredményéről is született döntés az ülésen.   Az ülés végén képviselői kérdés érkezett a 47-es számú főút, valamint a kerékpárút berettyószentmártoni szakaszának felújítása kapcsán. A válaszból kiderült, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., akárcsak az önkormányzat március közepén kezdi el a munkákat, szoros együttműködésben és nyár végére fog elkészülni a teljes szakasz.  
További hírek

Rendkívüli ülés hét napirenddel
Rendkívüli ülés hét napirenddel
Megtekintés
Augusztus 15-én rajtol a Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
Augusztus 15-én rajtol a Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
Megtekintés
Eladó ingatlan
Eladó ingatlan
Megtekintés
A víz állt a Bodorka tábor középpontjában
A víz állt a Bodorka tábor középpontjában
Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Bihari Hírlap
Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat