Interreg Románia-Magyarország Partnerség egy jobb jövőért MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
KORONAVÍRUS

Előterjesztések 2020

2020. október 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Muraközi István
Előterjesztő: Muraközi István
Előterjesztő: Muraközi István
7. Előterjesztés a TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00005, valamint a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00131 kódszámú projektek keretében a "Civil udvar épületeinek felújítása" tárgyú beruházás önerejének biztosításáról
Előterjesztő: Muraközi István
8. Beszámoló a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő: Muraközi István
9. Előterjesztés a KÖSZI intézményvezetői pályázatokat véleményező szakmai bizottság létrehozásáról
Előterjesztő: Muraközi István
10. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Körtvélyesi Viktor
11. Előterjesztés fejlesztési kölcsönszerződés módosítására
Előterjesztő: Muraközi István
12. Előterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyában pályázat benyújtására
Előterjesztő: Muraközi István
13. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előterjesztő: Muraközi István
14. Előterjesztés a Berettyóújfalu, Péterszegi u. 2. épület földszint 2. ajtószám alatti bérlakás értékesítése tárgyában

 

2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
3. Tájékoztató az Önkormányzat I. félév gazdálkodásáról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
4. Berettyóújfalu Város Polgármesterének beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
5. A Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő: Nagy László bizottsági elnök
6. Előterjesztés a berettyóújfalui 3381/2. hrsz-ú Zsinagóga épület Berettyó Kulturális Központ részére történő használatba adására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
7. Előterjesztés a víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyásáról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
8. Előterjesztés a Közintézmények Szolgáltató Irodája intézményvezetői pályázatának kiírására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
9. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpáláyzathoz való csatlakozás tárgyában
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
10. Előterjesztés Dr. Baglé Magdolna háziorvosi rendelési idejének csökkentése tárgyában
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
11. Előterjesztés a Humánpolitikai Bizottság által kiírt pályázatokra jelentkező alapítványok és egyházi jogi személyek támogatására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
12. Előterjesztés az Önkormáyzat "Berettyóújfalu város - segélyalap" nevű elkülönített bankszámjáján lévő összeg felhasználására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
13. Előterjesztés a Berettyóújfalu, Kálvin tér 5. szám alatti, 3401. hrsz-ú ingatlanon lévő udvari épületrész Tiszántúli Református Egyházkerület részére történő bérbeadása tárgyában
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
14. Előterjesztés az ebrendészeti tevékenység végzésére kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
15. Előterjesztés a berettyóújfalui 3457/2/A/22. hrsz-ú garázs értékesítéséről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
16. Előterjesztés a Bihar Közösségeiért Alapítvány ingatlan eladási ajánlatáról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester

 

2020. szeptember 3-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
 

2020. július 30-i rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései

Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
Előterjesztő: Muraközi István polgármester

2020. június 25-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
3. Előterjesztés Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendeletének elfogadására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
4. Beszámoló a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2019. évi temető üzemeltetéséről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
5. Előterjesztés Berettyóújfalu város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
6. Előterjesztés a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
7. Előterjesztés "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című felhívásra történő páláyzat benyújtására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
8. Előterjesztés a Herpály-Team Kft. által végzett távhőszolgáltatási tevékenységről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
9. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
10. Előterjesztés a Berettyóújfalui Csatornamű Társulat végelszámolása után fennmaradó, Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél megkötött lakástakarékpénztári szerződések megszüntetéséről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
11. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
Előterjesztő: Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző
12. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi II. félévi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester

 

2020. február 27-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
2. Előterjesztés az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadására (1.)
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadására (2.)
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadására (3.)
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadására (4.)
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
4. Előterjesztés a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
5. Előterjesztés a TOP-1.1.2-16-HB1-2017-00001 azonosítószámú "Inkubátorház fejlesztése Berettyóújfaluban" című projekt keretében építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
6. Előterjesztés a berettyóújfalui 335/9 hrsz-ú "kórházi bölcsőde" épület Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére történő bárbeadása tárgyában
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
7. Előterjesztés a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
8. Előterjesztés a 294/2004. (VI.30.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv - az M4-es autópálya és a 47-es főút csomópont, 47. számú főút, 0182/29 hrsz-ú ingatlan, 0181 hrsz-ú és 0185/2 hrsz-ú csatorna által határolt területre vonatkozó - módosítás jóváhagyása tárgyában
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
9. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról és szabályozási tervról szóló 33/2004. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelet - az M4-es autópálya és a 47-es főút csomópont, 47. számú főút, 0182/29 hrsz-ú ingatlan, 0181 hrsz-ú és 0185/2 hrsz-ú csatorna által határolt területre vonatkozó - módosítás jóváhagyása tárgyában
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
10. Előterjesztés a 3392/4 hrsz-ú és a 3392/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
11. Előterjesztés a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
12. Előterjesztés lakott területek és közterületek elnevezéséről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
13. Előterjesztés zöld pihenőpontok helyszínének kijelöléséről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester

    

         

2020. január 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

1./ Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
2./ Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
3./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 18/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
4./ Előterjesztés a nevelési, oktatási, szociális intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
5./ Előterjesztés a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
6./ Előterjesztés Berettyóújfalu külterület 0184/2, 0184/5 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz, valamint munkaközi partnerségi egyeztetés lezárása tárgyában
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
7./ Előterjesztés a városgazda 2019. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
8./ Előterjesztés a Berettyóújfalui Római Katolikus Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
9./ Beszámoló a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző
10./ Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal megkötendő, építésügyi igazgatási feladatok ellátásához szükséges vagyon használatáról és a humánerőforrás biztosításáról szóló megállapodásról
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
11./ Előterjesztés a Berettyóújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodá felülvizsgálatára
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
12./ Előterjesztés a Bihari Múzeumért Alapítvány alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
13./ Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
14./ Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosításra
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
15./ Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
16./ Előterjesztés az "Északi Iparterület kialakítása, a terület közművel történő ellátása" tárgyú megismételt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
17./ Előterjesztés a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
18./ Előterjsztés a polgármester 2020. évi szabadságának meghatározására
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
19./ Előterjesztés a 492/116 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó versenytárgyalás eredményéről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester
20./ Előterjesztés a 983/7/A/38 hrsz-ú ingtlan értékesítésére vonatkozó versenytárgyalás eredményéről
Előterjesztő: Muraközi István polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat