Főoldal
Cím: 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19.
E-mail cím: polghiv(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
Telefon: 54-505-450
Fax: 54-505-440

Porta: 54-505-444

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: nincs

 

Polgármesteri Kabinet

Muraközi István
polgármester
E-mail cím: murakoziistvan(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Web: www.murakoziistvan.hu
Telefon/fax: 54-505-411

Félfogadás:

Polgármesteri hivatal: Minden hónap második keddjén: 13.00-16.00

Berettyószentmártoni ügyfélszolgálat: Minden hónap második keddjén: 9.00-10.00

 

Bónácz János
alpolgármester

e-mail: bonaczjanos(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon/fax: 54-505-411

Félfogadás:

Polgármesteri hivatal: Minden hónap második keddjén: 13.00-16.00

Berettyószentmártoni ügyfélszolgálat: Minden hónap második keddjén: 9.00-10.00

 

Kolozsvári István
kulturális menedzser
e-mail: kolozsvariistvan(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-412

 

Budai Lászlóné

program-koordinátor

e-mail: budaineibolya(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-411

 

Titkárság

 

dr. Körtvélyesi Viktor
jegyző

e-mail: jegyzo(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-415

Félfogadás: Hétfő: 13.00-16.00


Nagyné Székely Katalin
aljegyző

e-mail cím: nszkati(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
Telefon: 54-505-413

 
Dr. Mészáros Gabriella
intézményi ügyintéző
e-mail: meszarosgabriella(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-458

 

Krisztik János
városi főépítész

e-mail: foepitesz(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
           krisztikjanos(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-426

 

Kolozsvári István
kulturális menedzser
e-mail: kolozsvariistvan(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-412

 

Bartha Ferenc

szervezési ügyintéző

e-mail: barthaferenc(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-479


Budai Lászlóné

program-koordinátor

e-mail: budaineibolya(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-411

 

Baka Vince

számítógépes rendszerszervező

e-mail: bakavince(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-446

 

Titkárság

Kállai Károlyné

titkársági ügyintéző

e-mail: polghiv(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Kissné Szabó Éva

titkársági ügyintéző

e-mail: titkarsag(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-415

 

 

Igazgatási Iroda


Kovács Lászlóné
irodavezető, első lakáshoz jutók ügyei, birtokvédelmi ügyek, tolmácsigazolvány, állatvédelmi hatósági ügyek, választási ügyek, vadkár ügyek
e-mail cím: kovacslaszlone(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
Telefon: 54-505-456

 

Törökné Kovács Judit

anyakönyvi ügyek, állampolgársági ügyek
e-mail cím: anyakonyv(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
Telefon: 54-505-455

 

Bárczi-Szabó Melinda

lakhatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, HHH-HH-s nyilvántartás
e-mail cím: barcziszabomelindalilla(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-442

 

Bojtor Mónika

kereskedelmi ügyek, rendezvénytartási engedély, szálláshelyek ügyei, vásár-piac, szerencsejáték, köztemetés, közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (az abc E-L betűjével kezdődő családi nevűek), méhészek bejelntése, értesítése

Telefon: 54-505-459

 

Kovácsné Karácsony Éva

telepengedély ügyek, hirdetmények, hatósági bizonyítványok, állami lakástámogatáshoz kapcsolódó ügyek, hagyatéki ügyek, közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (az abc T-Zs betűjével kezdődő családi nevűek)

Telefon: 54-505-459

 

Pap Zsuzsa

lakhatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás

Telefon: 54-505-443

 

 

 

Pénzügyi Iroda

 

Dézsi Ferencné

irodavezető

e-mail cím: penzugy(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-433

 

Baloghné Aradi Zita

Szőke Adrienn

Telefon: 54-505-434

 

Csomós Péterné

Telefon: 54-505-435

 

Zsoldi Andrea

Telefon: 54-505-438


Mile Sándor

Telefon: 54-505-437

 

Nagy Ida

Telefon: 54/505-436


Mihály Anikó
Telefon: 54-505-072

 

Pető Lajosné

Szabó Ágnes

Nagy László

Telefon: 54-505-448

 

Pénztár

Telefon: 54-505-439

 

Adócsoport

 

Bordán Nikolett
Telefon: 54-505-432

Hajduné Kogyila Judit
Telefon: 54-505-070

Bartha Anikó
Telefon: 54-505-070

Városfejlesztési Iroda


Sólya László
irodavezető, épületekkel kapcsolatos beruházási ügyek, ivóvíz-beruházás, közfoglalkoztatottak irányítása

e-mail: solyalaszlo(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
           muszak(kukac)berettyoujfalu(pont)hu


Telefon: 54-505-426

54-505-450/478 mellékDemény Zsolt

irodavezető általános helyettese, utakkal kapcsolatos beruházási ügyek, belvíz-beruházás, városi közútkezelő, kátyúzás, útkarbantartás, járdafenntartás, síktalanítás

e-mail: demenyzsolt(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-417

Szénási Zsanett
EU és egyéb pályázatok készítése, koordinálása, reptér kármentesítési beruházása

e-mail: szenasizsanett(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-429


Mészáros Lajos

általános kommunális feladatok, hatósági feladatok, hulladékkezelés, szemétszállítás, parkfenntartás, állategészségügy

e-mail: meszaroslajos(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-449

 


Építéshatósági csoport


Kulcsár István
csoportvezető, általános építéshatósági feladatok ellátása a Berettyóújfalui Járás illetéskességi területén (25 település), települési jegyző építéshatóségi feladatai, települési jegyző házszámozással kapcsolatos feladatai

e-mail: kulcsaristvan(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-427


Építési ügyintézők:


Vassné Veres Katalin

általános építéshatósági feladatok ellátása Berettyóújfalu, Bakonszeg, Csökmő, Darvas, Furta, Mezősas, Vekerd, Zsáka településeken, települési jegyző építéshatóségi feladatai, települési jegyző házszámozással kapcsolatos feladatai

e-mail: vassnekatalin(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 505-427

 

Bökönyiné Kanalas Ilona Krisztina

általános építéshatósági feladatok ellátása Berettyóújfalu, Berekböszörmény, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Told, Újiráz településeken, települési jegyző építéshatóségi feladatai, települési jegyző házszámozással kapcsolatos feladatai

e-mail: bokonyinekrisztina(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-428


Oláhné Karsai Borbála

általános építéshatósági feladatok ellátása Berettyóújfalu, Ártánd, Bedő, Biharkeresztes, Bojt Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Nagykereki, Szentpéterszeg, Váncsod településeken, települési jegyző építéshatóségi feladatai, települési jegyző házszámozással kapcsolatos feladatai

e-mail: olahnekarsaiborbala(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-428

 

 

 Felhasználónév:
Jelszó:

Börtönkórház
Ivóvíz
Állatvédelem
Itt élünk, ez a mi városunk
Bihari Hírlap

A szavazás szünetel


Ön a 571192. látogatónk!