Főoldal

Szöveges projektismertető


Projekt azonosítószáma: TÁMOP-5.3.5-09/1-2010-0003
A "Kiútkereső" projekt kezdési időpontja: 2011.09.01.
A program kezdetén,miután a személyi és a tárgyi feltételeket kialakítottuk,az első hónapban
sor került az integrációs bizottság és a szakmai team megalakulására.2011.09.21.-én a projekt
megvalósítói belső képzésen vettek részt,majd csapatépítő tréningenre is sor került.
2011.09.28-án megtartottuk a Nyitókonferenciát.
Október-november hónapban a célcsoporttagok toborzása,tájékoztatása és kiválasztása történt meg.
A programban való részvételi szándékukról szándéknyilatkozatokat írtak alá ügyfeleink.A partner-
szervezetekből alakult szakmai team segítségével kiválasztottuk a 200 bevonandó családot,
velük együttműködési megállapodást kötöttünk és a decemberi hónapban elkészültek a hátralék-
kezelési tervek.
2011.október 28.-án Térségi Fórumot tartottunk,előtte hirdettük,hogy mindenki számára elérhető legyen.
A fórumon igen hasznos előadásokat hallhattunk a helyi adósságkezelőtől,az E-ON ill. a Héra Alapítvány
képviselőitől.
December 1-től megkezdődtek ügyfeleink számára a tanácsadások.Jogi,pénzügyi,pszichológiai,vala-
mint munkatanácsadáson vehetnek részt az érdeklődők.
2012.január 1-étől pedig csoportfoglalkozásokat indítottunk,amelyeken az egyéni segítségnyújtás mellett
a közösségfejlesztésnek is nagy szerepe van.Önismereti,önsegítő és háztartásszervezési csoportfoglalko-
zásokra járhatnak heti rendszerességgel ügyfeleink.
Felhasználónév:
Jelszó:

Börtönkórház
Ivóvíz
Állatvédelem
Itt élünk, ez a mi városunk
Bihari Hírlap

A szavazás szünetel


Ön a 667920. látogatónk!