Főoldal

BERETTYÓÚJFALU, AZ ÉN VÁROSOM

Pályázati felhívás


A PÁLYÁZAT CÉLJA

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot hirdet, melynek eredményeként a város természeti és épített, valamint kulturális örökségét, turisztikai célpontjait, látványosságait hagyományos vagy újszerű látásmóddal, kreatívan mutathatják meg a pályázók, továbbá lehetőség nyílik a városképben is helyet kapó új műalkotás létrehozására. A pályázat elsődleges célja a város értékeinek, előnyös tulajdonságainak bemutatása és hangsúlyozása.

 

Pályázni két kategóriában lehet:

I. Köztéri műtárgy, térplasztika vagy élőnövény-kompozíció tervezése

Olyan megvalósítható térelemek, kompozíciók tervét várjuk, melyek a város jól látható pontjain, közterületeink valósíthatók meg. Az anyaghasználat szabadon választható, de kérjük figyelembe venni a kivitelezhetőséget és az időtállóságot. Méretbeli korlátozás szintén nincs, az adott helyszín arányaihoz való illeszkedésre kell törekedni.

Lehetséges helyszínek:

-         A 47. és 42. számú főutak kereszteződésénél lévő körforgalom középszigete

-         Szent István tér

-         Népliget

-         Bihar Termálliget előtti park

-         Lakótelepek parkjai

-         Szentmárton tér

-         A 47. számú főút berettyószentmártoni körforgalmának középszigete

 

Benyújtás módja:

Helyszín- és alaprajz, valamint látványterv, és lehetőség szerint makett benyújtásával.

 

II. Különböző műfajú alkotások készítése

Várjuk olyan egyedi műalkotások benyújtását, melyek témája Berettyóújfalu múltjához vagy jelenéhez, a város életének bármely területéhez (helyszínek, nevezetességek, személyek stb.) kapcsolódik. Pályázni a következő műfajokban lehet:

-         Fotó

-         Film

-         Zene

-         Képzőművészeti alkotás

-         Nép-és/vagy iparművészeti alkotás

-         Irodalmi alkotás

 

A képi, zenei és szöveges alkotásokat elektronikus adathordozón, a képző-, ipar- és népművészeti alkotásokat eredetiben kérjük benyújtani.

 

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, BEKÜLDHETŐ PÁLYAMŰVEK SZÁMA:

A pályázat egyfordulós. Nevezési díj nincs.

Pályázók köre:

-         Berettyóújfaluban élő, tanuló és/vagy dolgozó magánszemély, illetve Berettyóújfaluban működő közösség

-         Más településen élő, de Berettyóújfaluban élő és/vagy dolgozó, vagy berettyóújfalui civil szervezetben tevékenységet végző magánszemély

-         Berettyóújfaluban élő, de más településen élő és/vagy dolgozó magánszemély

-         Berettyóújfaluból elszármazott magánszemély

 

A pályázaton egy pályázó több kategóriában is pályázhat, kategóriánként legfeljebb 2 db pályamunkával.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy terveiket/alkotásaikat a Kiíró kiállításon is bemutassa, illetve a Berettyóújfalu város honlapján és a közösségi médiában közzétegye. A pályázat résztvevői a pályaművek beküldésével elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a pályaműveket a Kiíró a pályázat archívumában megőrizze. A díjazottak hozzájárulnak, hogy a Kiíró kiállításon, valamint a bemutatott helyszínekkel, a pályázattal, illetőleg az általa készített kiadványokban, online és nyomtatott publikációkban, illetve az ezt népszerűsítő reklámkampány során – a készítő(k) nevének minden esetben való feltüntetésével egyidejűleg – ám térítésmentesen, korlátozás nélkül felhasználják.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a kiírók a pályázat időtartama alatt, valamint azt követő 1 évig kezeljék. A személyes adatok kezelése célhoz kötött, azok harmadik személyek számára át nem adhatók, valamint kezelésük megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, elismeri és szavatolja, hogy az általa beküldött pályamunka kizárólag a saját, egyéni/közössége eredeti alkotása, semmilyen szerzői jogot, védjegyet, erkölcsi jogot, magán/kiadói vagy egyéb szellemi jogot nem sért bármely szervezet vagy személy kapcsán, valamint, hogy harmadik félnek nincs jogi követelése a pályamű vonatkozásában.

A pályázó a pályázaton való részvétellel vállalja, hogy - a pályázat anonimitásának érdekében - a közönségszavazás lezárásáig a pályaműveit semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra. Ezzel ellenkező magatartás a pályázatból történő azonnali, automatikus kizárást von maga után.

Pályázat benyújtásának helye:

A pályázatokat ügyfélfogadási időben, Berettyóújfalu Város Önkormányzatához, a Polgármesteri Kabinet ügyfélszolgálati irodájában lehet benyújtani.

 

A pályázatokkal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt:

Kolozsvári István kulturális menedzser, az 54/505-412-es telefonszámon, valamint a kolozsvariistvan@berettyoujfalu.hu e-mail címen

 

A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS:

A kiíró kizárja mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem tesznek eleget, a formai követelményeket nem teljesítő pályaműveket nyújtanak be.

Nem nevezhetők a más személyek világnézeti, vallási meggyőződését vagy személyét, illetve a közízlést sértő, obszcén pályaművek.

 

A PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE:

Meghirdetés, nevezés kezdete: 2019. február 4. (hétfő) 8.00 óra

Pályaművek beadásának határideje: 2019. április 14. (vasárnap) 24.00 óra

Az érvényes pályamunkák feldolgozás utáni közzététele, illetve azokból kiállítás megnyitása: 2019. április 19. (péntek) 16.00

 

A közönség szavazás lezárása: 2019. május 19.00 (vasárnap) 24.00 óra

 

Eredményhirdetés, díjátadó, 2019. május 25. (szombat) 17.00 óra, a városnapi rendezvények keretében, a Szent István téren

 

A PÁLYÁZAT BÍRÁLATA:

A pályázat eredménye kizárólag közönségszavazással születik meg. Szavazni a következő módokon lehet:

-          a www.berettyoujfalu.hu oldalon indított szavazással

-         a Berettyóújfalu, mindannyiunk városa facebook-oldalon

-         a pályamunkákat bemutató kiállítás helyszínén elhelyezett szavazóurnában, a helyszínen átvehető szavazólapon.

 

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA:

Az I. és a II. kategóriában egyaránt 3-3 díjat osztunk ki.

 

Első díj: 150.000,- Ft

Második díj: 100.000,- Ft

Harmadik díj: 50.000,- Ft

 

Az I. kategóriában benyújtott nyertes terv megvalósításához Berettyóújfalu Város Önkormányzata 1.400.000 Ft keretösszeget biztosít.

 

A pályázat végeredménye és a pályázók neve a díjátadásig nem publikus.

 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Felhasználónév:
Jelszó:

Börtönkórház
Ivóvíz
Állatvédelem
Itt élünk, ez a mi városunk
Bihari Hírlap

A szavazás szünetel


Ön a 667920. látogatónk!