Főoldal

TÁJÉKOZTATÁS


A Kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város Önkormányzata

 

A Projekt címe: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berettyóújfalu

településen”

A szerződött támogatás összege: 131.213.025 Ft

 

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

 

A Projekt tartalmának bemutatása:

 

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretén belül TOP-3.2.1-15 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közé, melyre a Kedvezményezett (Berettyóújfalu Város Önkormányzata) TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00034 azonosító számon regisztrált, 2016. 07. 27. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. 06. 13. napon kelt támogatási döntés szerint vissza nem térítendő támogatásban részesített. A Projekt összköltsége 132.622.049 Ft, azaz egyszázharminckettőmillió-hatszázhuszonkettőezer-negyvenkilenc forint, megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 15. nap, fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 09. hó 30. nap. A szerződés tárgya az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berettyóújfalu településen”. A projekt megvalósítása, az önkormányzati tulajdonban lévő polgármesteri hivatal épületének korszerűsítése azt a célt szolgálja, hogy az 1980-as években épült ingatlan energetikailag korszerűvé váljon, ezáltal pedig a működési, működtetési költségei csökkenjenek. Az épület fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, ennek oka főleg az épület rossz energetikai adottságaiból adódik. Ezen tényező indokolttá teszi a Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítését. Önállóan támogatható tevékenységeket tartalmaz, mint pl.: önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezetek korszerűsítése által. Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül megvalósul az akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyagok kidolgozása, képzés tartása.

 

A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések:

 

Épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteség csökkentése. Projektarányos akadálymentesítés (az épület főbejáratához új rámpa készül, akadálymentes parkoló kialakítása, belső közlekedők vezetősávval történő ellátása, akadálymentes vizesblokk a földszinten).

 

A fejlesztés a 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19. sz. helyszínen valósul meg.

 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 09. hó 30. nap

 

A Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00034

 

 

 


Felhasználónév:
Jelszó:

Börtönkórház
Ivóvíz
Állatvédelem
Itt élünk, ez a mi városunk
Bihari Hírlap

A szavazás szünetel


Ön a 667920. látogatónk!