KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2021-02-09 16:00

a BERETTYÓ KULTURÁLIS KÖZPONT
 székhelye: Berettyóújfalu, Szent István tér 11.
képviseli: Kállai Irén igazgató, pénzügyi ellenjegyző: Pálfiné Papp Mária gazdaságvezető
törzsszáma: 768793
adóigazgatási azonosító száma: 15768791-2-09
bankszámlaszáma: 60600242-11111472
számlát vezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.
(a továbbiakban: BKK) 
meghirdeti az üzemeltetésében lévő
 
ZSINAGÓGA KULTÚRTÉR kiszolgáló épületében lévő
KÁVÉZÓ
helyiség
 (Berettyóújfalu, Mártirok u. 4.)
bérleti jogviszonyát.
 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a legdinamikusabban fejlődő városrészében, a kulturális negyedben kínál különleges lehetőséget a gasztronómiai vállalkozást üzemeltetők részére.
A Berettyóújfalui Zsinagóga közvetlen szomszédságában, annak részeként, a zsinagóga felújításával együtt kialakítottunk egy olyan épületet, mely ügyfélfogadóként és gasztronómiai egységként a kivitelét, korszerűségét tekintve megfelel napjaink elvárásainak és a legmodernebb ilyen jellegű épülete településünknek. Az önkormányzat által felkínált lehetőség, fokozatosan kell számoljon a zsinagógát látogató közönség számának emelkedésével, mely Berettyóújfalu egyik legkiemeltebb turisztikai vonzereje.
Olyan vállalkozás jelentkezését várjuk, aki a szakmai kihívás szeretetén túl, elhivatott Berettyóújfalu kulturális és turisztikai értékeinek képviseletére, aki kihívásként kezeli a látogató közönség egy jelentős részének a gasztronómiai és szakrális elvárásainak való megfelelést és amely vállalkozás felismeri az általunk kínált lehetőségben, hogy Berettyóújfalu egyik legkülönlegesebb és legvonzóbb gasztronómiai vállalkozását üzemeltetheti. A gasztronómiai egységnek egyaránt szükséges képviselni a helyi gasztronómia, a street food, valamint a kóser gasztronómia értékeit.
Azok számára, akik Berettyóújfalu új gasztronómiai egységét kívánják működtetni, az alábbi ismérveket ajánljuk figyelmükbe.
 
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év (felmondási idő 2 hónap)
Kezdő időpont a kiállítás átadó ünnepségét megelőző egy hónap, illetve a COVID helyzetnek megfelelő szabályozás megszűnését követő 1 hónap.
Pályázat beadási határideje: 2021.03.03. 12.00 óra
Pályázat beadási módja: írásban a berettyokk@gmail.com címre
 
 
Pályázni a következő adatokkal és tartalommal szükséges:
 • Pályázó neve,
 • székhelye,
 • képviselő neve,
 • adóigazgatási száma,
 • egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma/
 • cég esetén cégjegyzékszáma,
 • bankszámlaszáma,
 • számlát vezető pénzintézet neve
 
 • üzleti elképzelés, a tervezett kínálat bemutatása
 • tervezett napi, heti, havi nyitvatartási idő, akár szezonálisan is megbontva
 • ajánlott havi bérleti díj Ft-ban
 
A pályázatok elbírálásakor legfontosabb szempont az üzleti terv, illetve az 1-3 pontok tartalma.
 
 Az üzemeltetést legalább a Zsinagóga Kultúrtér nyitvatartásához illeszkedő, illetve a turisztikai pályázat fenntartási idejében az előírt kötelezettségnek megfelelően kell folytatni, azaz „márciustól-november végéig napi 8 órában nyitva, ünnepnapon is, s ezen időszakban a szünnap nem eshet hétvégére”. Lehetőség lesz rendezvények pl. konferenciák, koncertek, kisebb előadások esetén a rendezvényt kiszolgáló, de zártkörű működtetésre is.
A bérleti díjat az év minden hónapjára vonatkozóan meg kell fizetni.  
A bérleti díjon felül a bérlő havonta megfizeti a felmerülő rá eső rezsiköltséget. (villany, víz, gáz, hulladékszállítás, internethasználat)
A bérleti díj előre, a rezsiköltség utólag kerül számlázásra a tényleges igénybevétel alapján minden hónap 8. napjáig. A számla átutalással kerül kiegyenlítésre 8 napos fizetési határidővel.
A bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz, mert a tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az adó alól.
Az üzemeltető a kávézó egység következő helyiségeit kizárólágosan használhatja:
1 raktár, 1 munkatársi mosdó, öltöző, és a kávézó pulton belüli terület (nem leválasztott)
Az üzemeltetővel, a BKK- információs ponttal közösen használt tér:
kávézó vendég területe, az asztalokkal, székekkel, valamint a vizesblokk
A vállalkozó köteles a kávézó helyiségeit a beépített és ott lévő berendezésekkel, felszerelésekkel együtt használni, azokat nem mozdíthatja el. Ezeket köteles rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épület házirendjének, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni.
Ezen berendezések: a pultok, mosogató, szekrények, 2 db beépített hűtő, 4 db köralakú  topalit asztallapos, fémlábú asztal, 16 db székkel, egy db  kb. 200 x 200 x 60 cm mély a zsinagóga eredeti burkolatából kiemelt 2 db kőlapos virágtartó + 1 db fali konzolos TV- melyen turisztikai filmek és egyéb információs anyagok mennek folyamatosan a nyitvatartási időben.
A szerződés időtartama alatt a vállalkozó felelős az ingatlannal kapcsolatos, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.
A vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a vállalkozó kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, vendégei vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza.
A szerződést a Felek 2021. tavaszán, a kiállítás átadó ünnepségét megelőző egy hónap, illetve a COVID helyzetnek megfelelő szabályozás megszűnését követő 1 hónapon belül kötik meg.
A bérleti díj évente felülvizsgálatra kerül, a rezsi díj a fogyasztásnak és az árak változásának megfelelően változik.
A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Berettyóújfalui Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
Fenti feltételek a felek között megkötendő szerződésbe beépítésre kerülnek.
 
BŐVEBB INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ, illetve a helyiségek előzetesen is megtekinthetők:
Érdeklődni: Kállai Irén igazgató (30-279-1188)
 
Berettyóújfalu, 2021. 02. 05.
 
                                                                                     Kállai Irén
                                                                                     igazgató
További hírek

Bodorka matiné: A varjún vett gúnya
Bodorka matiné: A varjún vett gúnya
Megtekintés
A Berettyóújfalui Református Egyházközség február 21-i istentisztelete
A Berettyóújfalui Református Egyházközség február 21-i istentisztelete
Megtekintés
Öt képpel bővült a Kárpáti Gusztáv festményeiből álló gyűjtemény
Öt képpel bővült a Kárpáti Gusztáv festményeiből álló gyűjtemény
Megtekintés
Kollégánk -6 fokban mártózott meg a Keleti-főcsatornában
Kollégánk -6 fokban mártózott meg a Keleti-főcsatornában
Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Bihari Hírlap
Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat