KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

Pályázat intézményvezetői álláshely betöltésére

Pályázat intézményvezetői álláshely betöltésére

2020-04-01 14:47

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde nevű intézménye
intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
 
 
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde (4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.)
Magasabb vezető (Intézményvezető)
 
A vezetői megbízás időtartama:
Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, melynek kezdő napja 2020. augusztus 01. megszűnése 2025. július 31.
 
Pályázati feltételek:
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • főiskola (óvodapedagógus), az Nkt.67.§ (1) bekezdésben és a 326/2013.  (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelet
  21/A. § (1) bekezdésében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. hatályos rendelkezései, valamint az intézmény alapító okirata szerinti feladatok ellátása.
Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.
 
Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. május 15.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát,
 • pedagógus szakvizsgát igazoló dokumentum másolatát,
 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
 
 
 • szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja vagyonnyilatkozat tételét.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör betöltése legkorábban 2020. augusztus 01-től lehetséges.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
A pályázat elbírálásának módja:
A határidőt követően megküldött, a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen.
Az érvényes pályázatok esetén a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.
A Képviselő-testület, mint a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző nyújt, a 06-54-505-450 telefonszámon.
 
 
 
A pályázatok benyújtásának módjai:
Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Berettyóújfalu Város Hivatalos honlapja - 2020. április 01.
 • Berettyóújfalu Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2020. április 01.
 
A KÖZIGALLAS publikálási időpontja: 2020.03.30.
 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
 
További hírek

Kinyitottak az óvodák
Kinyitottak az óvodák
Megtekintés
Bodorka Matiné - Élőszavas mesemondás - A sárga hasú kicsi kígyócska
Bodorka Matiné - Élőszavas mesemondás - A sárga hasú kicsi kígyócska
Megtekintés
Elültették a második babafát Berettyóújfaluban
Elültették a második babafát Berettyóújfaluban
Megtekintés
Korszerűbb lámpák világítják meg esténként a várost
Korszerűbb lámpák világítják meg esténként a várost
Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Bihari Hírlap
Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat